chào mừng bạn ghé thăm trang cá nhân bác sĩ đình thi

Nơi chia sẻ kiến thức nhi khoa và cách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ đúng cách

9 Months - Pregnancy and Birth

Wednesday, May 6, 2009

I 'm practising at Obstetric Department of the Nhan Dan Gia Dinh hostpital.
When a child was born, that 's wonderful thing was expected.There's no substitute for maternal love