chào mừng bạn ghé thăm trang cá nhân bác sĩ đình thi

Nơi chia sẻ kiến thức nhi khoa và cách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ đúng cách

Thyroid Cancer and Skin Cancer

Monday, February 16, 2009


This Lectures we have got form lecturer , doctor Tran van Thiep
Now you can download it from server vietnam or US
Download: (choose 1 0n 2 links for each file title)

Skin Cancer
this file locate on VN server

Skin Cancer
this file locate on US serverThyroid cancer
recomend for most user from vn

Thyroid Cancer
this thyroid cancer file locate on US server

0 comments:

Post a Comment